Message Icon
E-mail Address
info@sedefhastaligi.com
Phone Icon
Information and Appointment
+90 212 677 24 24

ERİZİPEL NEDİR ?

Dermal lenfatikleri tutan akut, yüzeysel sellülit tablosudur. Dr. Mehmet İlteber Bahadır en sık  baş bölgesi, yüz ve ayakta görülür. 2-5 günlük inkübasyon dönemi ardından şiddetli titreme,  ateş, enfeksiyon bölgesinde şişme,

EKTİMA NEDİR ?

Non-büllöz impetjgo'nun ülsere şekli olarak değerlendirilmektedir. Benzer özellikte başlar ancak dermişe ilerleyerek yüzeysel bir ülsere neden olur. Ülser zımba ile delinmiş gibidir.  Pürülan ve nekrotik zeminlidir. Hemen daima tibialar üzerine

NON-BÜLLÖZ İMPETİGO NEDİR ?

Etken genelde staf aurcug'dur. Str pyooonoz do olabilir. Gonolde küçük travma  bölgelerinden başlar. Travma sonucu açığa çıkan deri proteinleri bakterilerin yapışmasını ve  invazyonunu kolaylaştırır. Az sayıda, izole lezyonu olan, sistemik

AKNE KELOİD NEDİR ?

25-40 yaşlarında erkeklerin enselerinde görülen, stafilokokların yaptığı kronik, inflamatuar,  pürülan bir hastalıktır. Skarlaşma ile iyileşen lezyonların hemen yanında yeni nodoziteler  gösteren lezyon yıllarca sürebilir. Tedavisinde; Tetrasiklin, İntralezyonel ve topikal steroid 

HİDRADENİTİS SÜPÜRATİVA NEDİR ?

Foliküler tıkanıklığın ardından sekonder bakteri invazyonu sonucu gelişen bir tablo olup  apokrin bezlerin olduğu alanlarda meydana gelir. Lezyon ağrılı, eritemli nodozite şeklindedir.  Ayırıcı tanıda; fronkül, skrofuloderma, granuloma inguinale akla gelmelidir.

KARBONKÜL NEDİR ?

Birden fazla sayıda birbiriyle birleşmiş fronküllerin oluşturduğu derin bir piyodermadır. Ense,  omuz, sırt, gluteal bölgeler gibi derinin kalın, lateral yayılıma uygun bölgelerinde yerleşir. 7- 14 günde gelişen lezyonun ülsere olması

FRONKÜLOZİS NEDİR ?

Bir anda komşu olmayan birden fazla kıl folikülünün absesino veya sık tekrarla-yan fronkül olması haline verilen isimdir. Dr. Mehmet İlteber Bahadır Diyabetlilerde sık görülebileceğini belirtti. Otoinokülasyondan kaçınmak en önemli faktördür.