Message Icon
E-mail Address
info@sedefhastaligi.com
Phone Icon
Information and Appointment
+90 212 677 24 24

KANDİDAL İNTERTRİGO NEDİR ? TANISI NEDİR ?

Obezite, diyabet ve sıkı giyeceklerin rol oynadığı bu tablo kıvrım bölgelerinde kaşıntılı, keskin sınırlı ve parlak eritemli şeklinde görülür. Kandidal İntertrigo tanısında  DR. MEHMET İLTEBER BAHADIR; streptekoksik intertrigo, invers tip psöriazis ve kontakt dermatit düşünülmesini önerir. Kandidal intertrigonun çok suyla uğraşan kadınlarda el ve parmak aralarında yerleştiği görülür.

KRONİK MUKOKUTANÖZ KANDİDİAZİS NEDİR ?

Heterojen bir grup olarak karşımıza çıkan, kronik tedaviye dirençli yüzeysel deri enfeksiyonu, tırnak, genital mukoza ve orofarinks tutulumu ile karakterize bir tablodur.

KRONİK MUKOKUTANÖZ EN SIK KİMLERDE VE NERELERDE GÖRÜLÜR ?

İmmün yetmezliği olan çocuklarda ve  genellikle 3 yaş altında görülür. Erişkinlerde çoğunlukla timoma ile birliktedir. Yaygın mukakutanöz kandiazis lezyonlarıyla birlikte gövde ekstiremiteler ve saçlı deride belirgin granülamatöz lezyonlar görülür.

KANDİDİD NEDİR ?

Hücresel immun yanıta bağlı gelişen deri reaksiyonlarıdır. Eritema annulare sentrifigum, kronik ültiker, ekzematize lezyonlar şeklinde görülebilir.

Bir cevap yazın