Message Icon
E-mail Address
info@sedefhastaligi.com
Phone Icon
Information and Appointment
+90 212 677 24 24

Kutanöz Fungal enfeksiyonların tedavileri. Sistemik tedavi

Griseofulvin nedir ? Sadece dermatofit enfeksiyonlarına etkilidir. Fungostatiktir. Günde tek doz kullanılabilir. Çocuklarda 12.5 mg/kg , büyüklerde 500-1000 mg/gün dozunda verilir. yağlı yiyeceklerle alınması emilimini arttırır. Baş ağrısı, bulantı, kusma, fotosensitivite, ağız kuruluğu sık görülen yan etkileridir. Gebelikte ve laktasyonda kontrendike olduğunu Dr. Mehmet İlteber Bahadır da belirtti. Ketokonazol Nedir ? Etki Spektrumu Nelerdir? Dr. […]

KANDİDAL İNTERTRİGO NEDİR ? TANISI NEDİR ?

Obezite, diyabet ve sıkı giyeceklerin rol oynadığı bu tablo kıvrım bölgelerinde kaşıntılı, keskin sınırlı ve parlak eritemli şeklinde görülür. Kandidal İntertrigo tanısında  DR. MEHMET İLTEBER BAHADIR; streptekoksik intertrigo, invers tip psöriazis ve kontakt dermatit düşünülmesini önerir. Kandidal intertrigonun çok suyla uğraşan kadınlarda el ve parmak aralarında yerleştiği görülür. KRONİK MUKOKUTANÖZ KANDİDİAZİS NEDİR ? Heterojen bir […]

TİNEA PEDİS ET MANUM NEDİR ?

Ayakta yerleşen dermatofit enfeksiyonlarına T. Pedis elde yerleşene T. Manum , her ikisinede birlikte yerleşene ise, T. Pedis Et Manum denir.  T. pedis ilkbahar ve yaz aylarında artış gösterir. Aile bireyler arasında bulaşma sıklıkla görülür. TİNEA PEDİS YAYGIN OLAN TUTULUMLAR NERELERDİR? Hastalık en sık dördüncü ve beşinci parmak arasında kaşıntı ve maserasyonla başlayıp diğer parmak […]

ERİZİPEL NEDİR ?

Dermal lenfatikleri tutan akut, yüzeysel sellülit tablosudur. Dr. Mehmet İlteber Bahadır en sık  baş bölgesi, yüz ve ayakta görülür. 2-5 günlük inkübasyon dönemi ardından şiddetli titreme,  ateş, enfeksiyon bölgesinde şişme, ağrı, eritem gelir. Eritem keskin sınırlı, parlak kırmızı  renktedir. Non-pitting ödem Kenarda, yüzeyel lenfatiklerin işe karışmasıyla normal deriye  doğru geli “saçaklanma belirtisi” adı verilen çizgilenmeler […]

EKTİMA NEDİR ?

Non-büllöz impetjgo’nun ülsere şekli olarak değerlendirilmektedir. Benzer özellikte başlar ancak dermişe ilerleyerek yüzeysel bir ülsere neden olur. Ülser zımba ile delinmiş gibidir.  Pürülan ve nekrotik zeminlidir. Hemen daima tibialar üzerine yerleşim gösterir. Vezikülo püstül olarak başlayan lezyon, birkaç gün içinde genişleyerek, derinleşir, üzeri kurtlanır.  Pyojenik bir enfeksiyon odağına bağlı olarak gelişebilir. Mainutrisyon ve travmalar  predispozan […]

NON-BÜLLÖZ İMPETİGO NEDİR ?

Etken genelde staf aurcug’dur. Str pyooonoz do olabilir. Gonolde küçük travma  bölgelerinden başlar. Travma sonucu açığa çıkan deri proteinleri bakterilerin yapışmasını ve  invazyonunu kolaylaştırır. Az sayıda, izole lezyonu olan, sistemik semptomu olmayan sağlıklı  kişilerde fusidik asit veya mupirocin içeren kremlerle topikal tedaviler yeterlidir. Dr.Mehmet  İlteber Bahadır Yaygın lezyonlarda sistemik penisilin tedavisi gerekebileceğini de söyledi.

AKNE KELOİD NEDİR ?

25-40 yaşlarında erkeklerin enselerinde görülen, stafilokokların yaptığı kronik, inflamatuar,  pürülan bir hastalıktır. Skarlaşma ile iyileşen lezyonların hemen yanında yeni nodoziteler  gösteren lezyon yıllarca sürebilir. Tedavisinde; Tetrasiklin, İntralezyonel ve topikal steroid  uygulanımı yararlı olabilir.

HİDRADENİTİS SÜPÜRATİVA NEDİR ?

Foliküler tıkanıklığın ardından sekonder bakteri invazyonu sonucu gelişen bir tablo olup  apokrin bezlerin olduğu alanlarda meydana gelir. Lezyon ağrılı, eritemli nodozite şeklindedir.  Ayırıcı tanıda; fronkül, skrofuloderma, granuloma inguinale akla gelmelidir. Tedavisinde;  erken dönemde intralezyonel steroid uygulamalarıyla birlikte oral yolla tetrasiklin,  eritromisin gibi antibiyotiklerin kullanımı uygundur. Önlem olarak Dr. Mehmet İlteber  Bahadır sabun kullanımı ve topikal […]

FRONKÜLOZİS NEDİR ?

Bir anda komşu olmayan birden fazla kıl folikülünün absesino veya sık tekrarla-yan fronkül olması haline verilen isimdir. Dr. Mehmet İlteber Bahadır Diyabetlilerde sık görülebileceğini belirtti. Otoinokülasyondan kaçınmak en önemli faktördür. Nazal taşıyıcılık önlenmelidir. Ayrıca perianal bölge ve intertrijinöz bölgelerden bulaşma ihtimali de gözardı edilmemelidir. Özellikle aksilla, perianal bölge ve uyluğa günlük antibakteriyel sabunlar kullanılmalıdır. Eller […]

TİNEA KAPİTİS NEDİR ? ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

Saçlı derinin dermatofit enfeksiyonu olup 3 değişik klinik şekilde karşımıza çıkar. ÇEŞİTLERİ; TİNEA KAPİTİS SÜPERFİSİYALİS, TİNEA KAPİTİS PROFUNDA, TİNEA KAPİTİS FAVOZA. TİNEA KAPİTİS SÜPERFİSİYALİS NEDİR ? Özellikle kreş ve ilkokul gibi toğlu yerlerde direkt ve indirekt temaslarla kolay yayılan bir hastalıktır. DR. MEHMET İLTEBER BAHADIR, hastalığın saçlı deride oval veya yuvarlak plaklar ile oluşabileceğini belirtmiştir. […]

BAKTERİYEL FOLİKÜLİT NEDİR ? NEDEN OLUŞUR ?

En önemli nedeni staf. aureus’dur. Traş, kılların çekilmesi, sıcak ve nemli hava, diyabetes mellitus diğer faktörler arasındadır. BAKTERİYEL FOLİKÜLİT NERELERDE GÖRÜLÜR ? DR. MEHMET İLTEBER BAHADIR; Bakteriyel folikülütin yüz, göz, sırt, aksilla veya kaba etlerde sık görüldüğünü belirtmiştir. Bu bölgelerde derin folikülite büyük, ağrılı, sıklıkla merkezi püstül içeren eritemli papüller vardır. BAKTERİYEL FOLİKÜLİT TEDAVİSİ NEDİR […]