Message Icon
E-mail Address
info@sedefhastaligi.com
Phone Icon
Information and Appointment
+90 212 677 24 24

BAKTERİYEL FOLİKÜLİT NEDİR ? NEDEN OLUŞUR ?

En önemli nedeni staf. aureus’dur. Traş, kılların çekilmesi, sıcak ve nemli hava, diyabetes mellitus diğer faktörler arasındadır.

BAKTERİYEL FOLİKÜLİT NERELERDE GÖRÜLÜR ?
DR. MEHMET İLTEBER BAHADIR; Bakteriyel folikülütin yüz, göz, sırt, aksilla veya kaba etlerde sık görüldüğünü belirtmiştir. Bu bölgelerde derin folikülite büyük, ağrılı, sıklıkla merkezi püstül içeren eritemli papüller vardır.

BAKTERİYEL FOLİKÜLİT TEDAVİSİ NEDİR ?
Antibakteriyel sabunlar ile bölgenin temizliği ve mupirocin pomad ile günde 3 kez hastalıklı bölgenin ilaçlanması yeterlidir. Eğer yeterli olmaz ise tedaviye birinci kuşak sefalosporin veya penisilinaza dirençli penisilin eklenir.

DERMATOFİTOZİS NEDİR ? YAYGIN OLARAK NERELERDE BULUNUR ? TANI YÖNTEMLERİ NELERDİR ?
Dermatofitozis, Dermatofit denilen mantarların yaptığı hastalıklardır. Dermatofitler deri, tırnak ve kıl gibi keratinize dokulara yerleşme yeteneğine sahiptirler ve bu yapılarda hastalık tablolarına neden olurlar. Mantar hastalıkları, klinik belirtiler yönünden birçok deri hastalığını taklit edebileceğinden, kesin tanı için laboratuvar yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Bir cevap yazın